منجی‏گرایی در شبکه جهانی اینترنت

امروزه، با رواج شبکه جهانی اینترنت دسترسی سریع به موضوعات مختلف علمی ، فرهنگی ، خبری و .. .. ممکن شده است، امّا شاید برخی از افراد در مورد اینکه آیا مسائل دینی ، اعتقادی و معنوی نیز در اینترنت و در بین سیاست‏های مختلف آن جایگاهی دارند یا نه در شک و تردید باشند ؛ با جست‏وجویی سریع در اینترنت می‏توان تردید و شک در این مسأله را از خود دور ساخت و به آماری شگفت‏انگیز دست یافت و آن اینکه اگر شما با موضوعاتی نظیر «پایان جهان» یا «آخرالزمان» و یا «بازگشت عیسی مسیح» و «منجی‏گرایی» در هر یک از موتورهای جستجو و یا دایرکتوری‏های اینترنت به جست‏وجو بپردازید حتی فرصت ورق زدن صفحات موجود که هر یک دارای ده‏ها مدخل (Entery) هستند نیز ، نخواهید داشت چه برسد به ورود به هر مدخل و خواندن و مطالعه جزییات آن .

اطلاعاتی که در زیر سعی شده تا به صورت بسیار موجز و مختصر ذکر گردد، تنها بخشی از این اطلاعات گسترده است که با جست‏وجو در موتور جستجوی (google) به دست آمد است. نظر خوانندگان گرامی را به آن جلب می‏نماییم :

الف) آخرالزمان (پایان جهان) با /000/430/3 مدخل درgoogle با عناوینی نظیر :

1ـ پایان جهان آنطور که می‏شناسیم :

(www.geocities.com/Athen

s/oracle/9941/)

2ـ جهان چگونه به آخر خواهد رسید .

3ـ آیا بعد از این پایان ، جهان باز هم ادامه خواهد یافت؟

)www.jesus warrior.de/)

4ـ پایان جهان نزدیک است :

)www.aaaa.demon.nl/worldend 2.html)

5ـ خود را برای پایان جهان آماده سازید و ...:

)www.post-gazette.com)

ب) بازگشت عیسی مسیح با 000/507 مدخل با عناوینی نظیر :

1ـ زمان بازگشت عیسی مسیح:

)members.aol.com/jcsaves 7/)

2ـ بازگشت عیسی مسیح و روز خدا

3ـ جلال و بزرگی عیسی مسیح و موضوعات عصر ایمان

4ـ بازگشت عیسی مسیح نزدیک است :

)www.serve.com/exjw/ userspages/Peace.html)

5ـ منابع مذهبی و اطلاعاتی در خصوص ظهور عیسی مسیح

6ـ بازگشت جسمانی عیسی مسیح را تصور کنید

)www.theshop.nent/

gjess/mbpgretum.htm)

7ـ علائم ظهور عیسی مسیح

)users.panola.com)

8ـ بازگشت عیسی مسیح ، واقعیت‏ها ، اهمیّت و نحوه آن:

)www.jokimos.org/vings302.html)

9ـ بازگشت مجدد آقا و نجات دهنده ما عیسی مسیح:

)www.ncinter.net/~ejt/)

10ـ عیسی مسیح عشق را از آسمان با خود می‏آورد:

)www.believers.org/)

حال در اینجا بد نیست تا پاره‏ای از مطالب عنوان شده در این سایت‏ها و منابع را مورد اشاره قرار دهیم تا با مطالب عنوان شده نیز آگاهی بیشتری حاصل گردد :

در مقاله‏ای که تحت عنوان «بازگشت عیسی مسیح نزدیک است؛ 2 روز = 2000 سال» چنین آمده است :

ما نمی‏توانیم زمان دقیق بازگشت عیسی مسیح را تعیین نماییم ، اما پیشگویی‏های انجیل نشان می‏دهد که بازگشت او بسیار نزدیک است و پیشگویی‏هایی که در رابطه با انتظار و برای ظهور مسیح است خاطرنشان می‏سازند که وی بعد از 2000 سال بازخواهد گشت . انجیل می‏گوید : عیسی دوهزار سال پس از عروجش به آسمان دوباره باز خواهد گشت و هزار سال بر روی زمین پادشاهی خواهد کرد که در بخش مکاشفات انجیل به آن اشاره شده است . عیسی مسیح را با قلب‏های خود فرا خوانید تا او آقا و سرور شما گردد و نجات دهنده شما و مطمئن باشید که این عمل پیش از آنکه خواست شما باشد خواست الهی است .

در مقاله دیگری تحت عنوان «زمان بازگشت عیسی مسیح» بحث مفصل و مستدلی در مورد زمان بازگشت وی مطرح شده است و چنین نتیجه‏گیری شده است که خود حضرت مسیح زمان بازگشت و ظهور خود را نمی‏داند و در انجیل آمده است که : عیسی به حواریون خود گفت من تنها آنچه را که خدا به من مأموریت داده است برای شما آشکار می‏سازم (انجیل یوحنا 8 : 17) و تنها آنچه را که از خدا شنیده‏ام برای شما آشکار سازم (یوحنا 15 : 15) . من بسیاری چیزها را برای شما می‏گویم ، اما آن کس که مرا به سوی شما فرستاده است حقیقت محض است و من به جهانیان سخنان او را می‏گویم (یوحنا 26 : 8) .

من از خود هیچ چیز ندارم ، بلکه تنها آن چیز را که او به من امر بکند انجام می‏دهم؛ زیرا من به خواسته خود عمل نمی‏کنم بلکه به خواسته کسی که مرا به سوی شما فرستاده عمل می‏کنم . (یوحنا 5030) .

عیسی می‏گوید : شما نمی‏توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید؛ زیرا این فقط در ید قدرت خداوند است .

هیچ بشری از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهی ندارد ، حتی فرشتگان و تنها خداوند آگاه است . (انجیل متی 36 : 24) .

مسیح می‏گوید : همیشه آماده باشید ؛ زیرا که من زمانی می‏آیم که شما فکرش را نمی‏کنید . (لوقا 40 : 12) .

در مقاله دیگری شیوه ظهور حضرت عیسی به این شکل شرح داده شده است که : عنقریب بعد از آن آزمایش سخت روزگاران خورشید تیره و تار می‏گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان افول خواهند کرد و قدرت‏های آسمانی نیز به لرزه در خواهند آمد و سپس آثار و علائم ظهور آن مرد آسمانی آشکار خواهد شد و سپس تمامی قبائل زمین نگران و غمگین می‏گردند و آنگاه عیسی از ابرهای آسمان با جلال و شکوه و قدرت فرو خواهد آمد . (متی 30 ـ 29 : 24) .

در جای دیگری چنین آمده است که از آن آزمایش سخت ، خورشید تیره خواهد شد ، ماه نور افشان نخواهد کرد و سپس عیسی با شکوه و جلال و قدرت خواهد آمد و فرشتگاه تحت امر خود را به اطراف و اکناف عالم روانه خواهد کرد و منتخبان خود را از چهار گوشه جهان از بالاترین نقطه آسمان تا پایین‏ترین نقطه زمین جمع خواهد کرد . (مرقس 27 ـ 24 : 13) .

در مقاله‏ای دیگر نشانه‏های آخر الزمان به نقل از انجیل چنین معرفی گردیده است :

در آخرین روزها (منظور روزهای نزدیک به ظهور است) بشر خودخواه و خودپرست خواهد شد ، نسبت به والدین خود ناسپاس و غیر مطیع می‏گردد ، تقدس از بین خواهد رفت ، افراد آشتی طلب و صلح جو نخواهند بود ، وحشی و خونخوار می‏گردند و از خوبی‏ها متنفر می‏گردند ، پیش از آنکه به خدا عشق بورزند ، عاشق لذائذ دنیوی می‏گردند ، مغرور ، متکبر ، فحاش و بددهن می‏شوند .

 

در مقاله‏ای دیگر هدف بازگشت حضرت عیسی چنین عنوان شده است :

 

در ادعیه‏ای که حضرت عیسی به طرفداران خود تعلیم داده آمده است که : برای ایجاد یک پادشاه الهی در زمین دعا کنید : پادشاهی و حکومت الهی تحقق خواهد یافت و همانطور که در آسمان‏ها ایجاد شده در زمین نیز تحقق می‏یابد . (انجیل متّی 10 : 6) .

و در این زمان گفته‏های داوود تحقق خواهد یافت ، صالحان وارث زمین خواهند شد و برای همیشه در زمین سکنی خواهند گزید . (زبور داود 29 : 37) . مسیح به زمین بازخواهد گشت و با بر انداختن نظام‏های بشری، پادشاهی الهی را بر روی زمین حکمفرما خواهد ساخت . او جهان را از تبه کاری و شرارت خواهد زدود و با جلال و شکوه الهی، به عنوان راه حلی مقدس برای مشکلات فعلی پر خواهد کرد .

الهی ، صالحانه و میانه رو زندگی کنید ، در جهان کنونی به دنبال آن امید مقدس ، ظهور شکوهمند حکومت الهی و عیسی مسیح نجات دهنده بگردید . (13 ـ 12 : انجیل تیطس)

/ 0 نظر / 15 بازدید