عجب آقایی داریم ...من و تو

سید ابن طاووس میگه دیدم قنوت گرفته زیر لب داره این ذکر رو زمزمه می کنه می گه ،

(ببین کجا آقا به فکر تو هست) دیدم آقا می گه :خدای من شیعیان من از منند ، از زیادی

گِل من خلق شدند و با محّبت من گِلشون اجینه ، دیدم می گه خدای من شیعیان من..شیعیان من...

(به خدا آب باید بشی ، باید از خجالت بمیریم وقتی آقامون این جوری حرف زده)

میگه گفت: خدایا شیعیان من اون شیعیان که می گه از منند ، از زیادی گِل منند با آب محبت من

آجین هستند ، میگه خدایا شیعیان من به اعتکای محبت من می رند گناه می کنند به اعتکا به پشتوانه

دوستی من می رند گناه می کنند ، امّا خدا اینا شیعیان منند ، اینا تو دلشون مهر مادرم زهراست ،

خداااا.....عجب آقایی داریم من و تو.......بین همه اربابا تک........

صدا زد خدا از حسنات(از خوبی ها) من مهدی بردار از سئیات(بدی های) شیعیان من کم کن

من دلم نمیاد شیعیانم تو آتیش بسوزند.آقاااااااا

حالا هر کی می خواد درد و دل کنه ....بسم 

آقــا جـونـم مـهـربـونـم  ... کی می آی دردت به جونـم

ازخـدا هـمیشه خواستم  ... کــه بــیـای تـا مــن جـوانـم

آقا جونم آقا جونم

/ 0 نظر / 16 بازدید