فایده امام غایب (علیه السلام)

 

 

 

 

یکی از مباحثی که مربوط به حضرت بقی? الله (علیه السلام) است، بحث فایده آن حضرت در دوران غیبت کبری می باشد. بحث فاید? غیبت فرع بر این است که حضرت دارای چه کمالاتی هست. به عبارت دیگر یک مرتبه از این مطلب بحث می شود که شیئ یا موجودی دارای فایده هست یا نیست، یک مرتبه هم بحث در این است که فاید? او برای ما چیست. پس اولین قدمی که باید برداریم این است که این دو مرحله را از هم جدا کنیم. یعنی اول بحث کنیم که آیا این موجود مفید یک فایده هست یا نیست. و بعد هم بحث کنیم که این موجود، مفید فایده برای ما هست یا نیست.

چه بسا موجوداتی که دارای فایده هستند، ولی برای ما مفید نیستند و چه بسا موجوداتی که ما نمی توانیم از آنها استفاده کنیم چون آنها فایده بخش نیستند. فرض کنیم گیاهی در یکی از جنگل های آفریقا وجود دارد که به درد سرماخوردگی می خورد. پس این گیاه مفید است. حالا اگر هزاران سرماخورده نتوانند از این گیاه استفاده کنند، نمی توانیم بگوییم که آن گیاه را در آنجا از بین ببرند. چون بی فایده است. خیر، آن گیاه فاید? خودش را دارد، ایم سرما خورده ها به دنبال آن گیاه رفتند ولی بعد معلوم شد که گیاه فایده ای بر ایشان ندارد، آن وقت می توانند بگویند که این گیاه برای ما فایده ای نداشتو در مورد سایر اشیاء اشخاص مکان ها کتاب ها و جمادات همین طور است و این دو مرحله نوعاً با هم مخلوط می شود.

در مسئله وجودامام عصر باید ببینیم که اولاً حضرت فایده ای دارد یا نه، و بعد ببینیم که اگر ما از آن حضرت فایده نبردیم نقصیر بی فایده بودن اوست یا تقصیر اینکه ما نخواستیم استفاده کنیم.

اصولاً باید دیدی که یک انسان فایده داشتنش چیست. و باز قبل از این باید ببینیم که آیا ملاک هستی هر موجود، فایده داشتن برای دیگران است، که اگر یک موجودی برای دیگران مفید نبود بگوییم تو باید از صفحه هستی خارج شوی! آیا با این ملاک ما باید به موجودات وجود بدهیم یااینکه خیر این ملاک هم اصلاً غلط است؟ خیلی ها فکر می کنند که هر چیزی که فایده نداشت پس نباید باشد و لذا سوال می کنند: خلقت مار و عقرب و افعی و کرم خاکی و امثال آنها چه فایده ای دارد؟

این باید قبل از آن دو بحث بررسی شود که: آیا ملاک هستی اشخاص و اشیاء فایده داشتن آنها برای دیگران است یا اینکه این، ملاک نیست؟ جواب این است که: خیر چنین ملاکی نیست که خداوند هر چه را می خواهد موجود کند حتماً باید برای دیگران فایده داشته باشد. و فقط به همین خاطر که خود او از نعمت وجود برخوردار شود خداوند می تواند به او فیض وجود بدهد، گر چه او برای دیگران هیچ فایده ای نداشته باشد. به چه دلیل شما می گویید که این مگس چون فایده برای هیچ جا ندارد نباید خلق شود؟ اگر چه فرضاً هیچ فایده ای به هیچ جه نداشته باشد اما خودش که از نعمت هستی برخوردار است، به چه دلیل ملاک وجود، فایده رساندن برخی از موجودات نسبت به برخی دیگر است؟

این قدم اول است. دوم اینکه به چه دلیل باید مفید فایده برای انسان باشد؟ چه کسی گفته است که محور هستی انسان است و خدا هر چیزی را که می خواهد بیافریند باید حتماً برای انسان مفید باشد؟ خیر، این چنین نیست. داستان مشهوری است که حضرت موسی بن عمران روزی به سوی کوه طور می رفت، در بیایان سوسکی را دیدی که با پشکلی بازی می کرد. در همین لحظه در خاطرش گذشت که خداوند این سوسک را برای چه آفریده است. رفت به کوه طور و در ضمن مناجات فراموش کرد که این موضوع را سوال کند. بعد وقتی که خواست برگردد خداوند به او فرمود: یا موسی مثل اینکه سوالی هم داشتی؟ موسی جواب داد: خدایا! فرصت نشد که سوال کنم، خداوند فرمود: خوب الآن سوال کن. و بعد فرمود: موسی! آیا می دانی که تو در همان لحظه ای که از کنار آن سوسک گذشتی آن سوسک با خودش چه گفت؟ موسی عرض کرد: خیر. خداوند فرمود: آن سوسک در آن لحظه گفت: خدایا! تو این موسی را برای چه آفریدی؟ او چه فایده ای به حال من دارد؟

چه کسی گفته که ما آدمیزاده ها محور هستیم، و اگر فرضاً وجود چیزی به حال ما فایده نداشت به خدا اعتراض کنیم؟ چه بسا قبل از اینکه ما اعتراض کنیم آن مگس اعتراض کند که: خدا این آدمیزاده ها را برای چه آفریدی که برای استراحت چند دقیقه ای خودش امشی را بر می دارد و صد ها تن از ما را می کشد؟ این جنایتکار مفسد فی الارض را چرا آفریدی؟

این مسئله که ما بخواهیم ملاک هستی همه چیز را، فایده دادن به ما و مهمتر از ما، من، قرار دهیم این ملاک یک ملاک غلطی است.

سوال می کنید که: پیغمبران به چه درد ما می خوردند؟ حالا مثل اینکه ما گل سر سبد خلقت هستیم که باید پیغمبران هم برای ما آفریده شده باشند. در صورتی که چنین نیست و لزومی هم ندارد. پیغمبران به چه درد ما می خوردند؟ هیچی! پس چرا آمدند؟ به تو چه! اینها در آفرینش یک موجوداتی هستند و ما هم موجودی دیگر. ما در آفرینش به چه درد پیغمبران خوردیم؟

اصلاً این حرف که خدا پیغمبران را برای ما آفریده است، غلط است. زیرا خدا پیغمبران را برای ما نیافرید، خدا امام حسین و ائمه را برای ما نیافرید. لذا به دنبال این مطلب هیچ گاه پیغمبران برای ما فداکاری نکردند، حضرت امام حسین برای ما خودش را به کشتن نداد، ائمه برای ما فداکاری نکردند. آنها برای خودشان فداکاری کردند. آنها برای اطاعت از خدا تلاش کردند و راه اطاعت خدا برای آنها این بود که از ما دستگیری کنند. پس ما هدف خلقت انبیاء نیستیم، ما هدف وجود ائمه نیستیم، امامان برای ما نیستند، امامان برای خودشان و خدای خودشان هستند؛ منتهی یک راه اتصال آنها به خدا و قرب منزلت آنها به خدا این است که دستگیری از ما کنند و ما را هدایت کنند.

پس این یک نکت? اساسی است که فلسف? وجودی انبیاء و پیغمبران و ائمه وجود ما نیست. بنابراین، امام زمان برای ما چه فایده ای دارد؟ به فرض هیچی، خوب حالا آیا نباید باشد؟ چه کسی گفت که ما محوریم و اگر او به درد ما نخورد پس دیگر نباید باشد؟ اولین سوال و اولین بحث که مطرح می شود مبنی بر این است که فاید? امام زمان برای ما چیست؟ جوابش این است که خودت از معرکه برو بیرون به تو مربوط نیست! او یک موجودی است، همان طور که ما یک موجودی هستیم. فایده ما برای امام زمان چیست؟ هیچی. پس بر فرضی هم که او به درد ما نخورد هیچ مشکلی پیش نمی آید. این نکته ای است که خیلی ها از آن غافلند و فکر می کنند که پیغمبران و ائمه و بزرگان دین برای آنها آفریده شده اند.

این اولین نکته، و از این مطلب که فارغ شدیم بعد می رسیم به اینکه: از این خرف ها گذشته ایشان فایده شان چیست؟ آیا اصولاً فایده ای دارد یا ندارد؟

در جواب می گوییم که یک موجود فایده ای که دارد متناسب با خودش می باشد. فاید? این گیلاس چیست؟ خوب می نشینیم بحث می کنیم که خواص گیلاس برای وجود انسان چیست. بعد نحو? استفاده بردن هم باید متناسب با افرادی که می خواهند از او استفاده ببرند فایده ای دیگر.

حجت های خداوند، پیغمبران، و ائمه دین یک فاید? وجودی دارند که ضمن بحث امکان اشرف برایتان گفتیم که اصلاً محور هستی آنها هستند. و در مبحث کمالات امام زمان ما این بحث را کردیم که اصلاً به یمن آنها مردم روز می خورند و به وجود آنها آسمان و زمین ثابت است.

پی بزرگترین فاید? امام عصر این است که محور خلقت وجود انسان کامل است. حال بحث و مطالب فاید? حضرت نسبت به کل موجودات می شود. پس اگر آن را در نظر بگیریم دیگر سوالی در این مورد پیش نمی آید. فاید? حضرت این است که اگر او نباشد ما نیستیم. او حق حیات بر ما دارد.

او حق وجود بر ما دارد. او اصلاً محور هستی است. همین آبی که ما می خوریم به خاطر وجود او وجود دارد. این میوه ها، این شیرینی ها و این استقرار زمین به خاطر وجود انسان کامل است. پس مهمترین فایده همان حقوق معنوی در ارتباط با حضرت است که او محور خلقت است.

فرض کنید می گوییم در دو کیلو متری اینجا یک انبار یا فروشگاهی است که در آن فروشگاه و در آن مخزن هر چه که بخواهی وجود دارد. ایشان می پرسند: گوشت هم دارند؟ می گوییم: بله، می گویند: میوه هم دارند؟ بله، در آنجا لباس هم می فروشند؟ بله. آیا در آنجا کتابفروشی هم هست؟ بله. پس هر کس آنچه را که مورد تقاضایش می باشد سوال می کند که آیا درآن مخزن وجوددارد، می گوییم بله، اما در عین حال همه اینجا نشسته اند و اگر تا صبح قیامت هم که اینجا بنشینیم نه به لباس می رسند نه کتاب به دست آن آقا می آید و نه گوشت به دست دیگری، البته آن مخزن پرفایده است ولی ما هم استفاده ای نبرده ایم. دو هزار چراغ را اینجا روشن کنید، اما کتابتان را ببرید توی تاریکی مطالعه کنید. در این صورت این چراغ ها برای شما بی فایده است. چرا نور دارد ولی شما نخواستید از آن استفاده کنید.

انسان کامل مخزن همه چیز است و ائم? اطهار منبع همه چیزند که این همه چیز را در زیارت جامع? کبیره به ائمه خطاب می کنیم:

« السلام علیکم یا اهل بین النبوه و موضع الرسالة و و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحم? و خزان العلم ».

حال اگر دو هزار پیغمبر را در یک جا بگذارند، ولی ما برویم توی بیابانها بگردیم و از وحی پیغمبران استفاده نکنیم، تقصیر پیغمبران چیست؟ بهترین دانشمندان را بیاورند زندانی کنند. آیا تقصیر آن دانشمند است یا تقصیر مردم؟ بهترین کتاب ها را توی مخزن کتاب خانه های تهران بگذاریم و کسی برای مطالعه نیاید آیا کتاب ها بی فایده است یا مردم نمی خواهند از آن استفاده کنند؟

بنابراین خلاصه چنین می شود که از نظر فایده هر گونه فایده ای که ما به آن احتیاج داریم از نظر مادی و معنوی در وجود حضرت هست. یعنی حتی اگر فرمول کشاورزی پیشرفته را می خواهی حضرت بلد است. و اگر حتی پول می خواهی حضرت دارد. سلامتی می خواهی حضرت می تواند به آدم سلامتی بدهد. اگر آمرزش گناهان می خواهی حضرت دادر. مفاتیح خزائن خدا در دست او است. کلید گنج های آفرینش در دست او است اگر استفاده می خواهی بکنی برو استفاده کن!

پس حضرت از نظر فایده داشتن واجد همه چیز است، شامل هر علمی و هر کمالی، هم کمالات مادی و هم معنوی است. این کمالات نه تنها در امام عصر وجود دارد بلکه در پدرانش هم که از دنیا رفته اند هست.

بنابراین ما از وجود امام زمان می توانیم فواید زیادی را ببریم ولی مانع داریم و آن مانع را خود ما ایجاد کرده ایم که در مبحث فلسف? غیبت مورد بحث قرار گرفت. البته در اینکه تمام فواید حضرت به ما نمی رسد شکی نیست و ما از بسیاری از فواید حضرت محرومیم، اما این محرومیت از یک موجود پر فایده دلیل بر بی فایده بودن او نیست و اگر ما از یک دانشمند نتوانستیم استفاده کنیم دلیل بر این نیست که او علم ندارد بلکه بر عکس او علمش را دارد و کمالاتش را هم دارد و ما از او محروم هستیم.

حضرت فایده اش زیاد است، منبع فوائد است، یک سلسله فوائدش غیر مستقیم به تمام موجودات می رسد، همان گونه که در روایت آمده است که از ائمه می پرسیدند در دوران غیبت چگونه از حضرت مهدی استفاده می شود، و ائمه (علیه السلام) جواب می دادند، به همان گونه که خورشید در پس ابر فایده اش را به همه جا و همه کس می رساند.(1)

یک سلسله فوائد مترتب بر وجود امام زمان است که مورد استفاد? عومو قرار می گیرد، فواید معنوی نسبت به کل موجودات، فوائد معنوی خاص نسبت به اسلام، فوائد معنوی اخص نسبت به تشیع، و در طول این فوائد نامرئی حضرت، فوائدی است که از حضرت در طول غیبت برای حفظ مذهب و حفظ قرآن و حفظ دین صادر شده است، و همچنین تاییداتی ایت که حضرت نسبت به شیعیان نمود. و توجهاتی است که امام زمان در طول غیبت نسبت به مردم داشته و در طول این مدت زمان غیبت دستگیری هایی بوده که از علماء شیعه نموده است. یک سلسله مسائلی کلی در نگاهداری دین بوده که گاه و بیگاه چهره ای از آن فوائد را خود حضرت اشاره کرده است. از جمله خوابی است که مرحوم میرزای نائینی در بحبوح? جنگ جهانی در ایران دیده است. قضیه بدین شکل است که مرحوم نائینی در جریان جنگ خیلی برای سرنوشت کشور و مردمش ناراحت بود که شبی وجود مقدس امام عصر را در خواب می بیند که ار دور ایستاده و با انگشت به نقطه ای اشاره می کند. میرزا جلو می رود و اظهار ناراحتی و نگرانی می کند. حضرت خطاب به میرزای نائینی می فرماید: به آن دیوار نگاه کن. میرزا می گوید: دیدم دیوار مرتفعی در آن منطقه هست که کج شده و مشرف به سقوط است. حضرت در حالی که انگشتش را به سوی آن دیوار اشاره می کرد می فرمود: آن دیوار، ایران است که کج می شود ولی ما نمی گذاریم فرو بریزد، چون آنجا شیعه خان? ما است.

این خوابی است که پنجاه یا شصت سال قبل میرزای نائینی دیده است، و این با واقعیت آن زمان تطبیق می کرد. مع هذا ناگهان اوضاع تغییر می کند. هزاران مشکلی که امروز در مملکت ما هست نشان? آن است که چیزی این مملکت را نگاه داشته است، اما عامل نگاهداری کیست؟ ما این گونه فواید را در طول تاریخ فروان دیده ایم، اما خود حضرت را مستقیماً در کنار اینها مشاهده نکرده ایم.

چون بحث فایده یک بحث مفصل تاریخی است، لذا به طور اجمال می گوییم که هزاران فوائد فردی به افراد، جمعی به جامع? تشیع و اسلام، فوائد نامرئی نسبت به کل موجودات از حضرت بروز کرده و مشاهده شده است. در کنار این همه فوائد باید گفت آنچه از حضرت استفاده نشده است اصلاً قابل مقایسه نیست. یعنی بخش بسیار کوچکی به اندازه یک ذره از فوائد حضرت تا کنون بارز شده و بقیه اش که بخش عظیمی است مکتوم مانده است. و در حقیقت، علوم حضرت هنوز در پس پرده باقی مانده است، کمالات رهبری حضرت هنوز پنهان مانده و تصرف حضرت در جوامع مانده است. این بی بهره ماندن از حضرت تقصیر حضرت نیست بلکه تقصیر ما است و تقصیر جوامع است، و تقصیر کسانی است که این موانع را در راه استفاده کردن از حضرت ایجاد کردند که به بحث فلسف? غیبت کبری حضرت بر می گردد.

به عبارت دیگر آیا حضرت علی تمام فوائدش را به جامعه داد؟ خیر. آیا رسول خدا تمام فوائدش را به جامع? انسانی عرضه کرد؟ خیر. آیا بخل از رسول الله و امیر المومنین و ائم? اطهار بود؟ خیر. عدم استفاده به سبب تقصیر خود مردم بود که از پیغمبر و ائم? اطهار استفاده نکردند.

نتیج? صحبت این شد که حضرت پرفایده است، فوائدش یک مقداری رسیده است فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. نمونه هایی از این فوائد را در زندگی فردی خودمان دیده ایم در زندگانی اجتماعی خودمان دیده ایم، در تاریخ دیده ایم، و راهنماییهایی که به علماء اسلام در طول تاریخ کرده است پیاده شده است.

و بسیاری از فوائد مادی و معنوی حضرت هم که هنوز آشکار نگردیده و به دست ما نرسیده است و منتظر آن روزی هستیم که آن فوائد در سطح جهانی پیاده بشود.

البته بحث دیدارهای دوران غیبت کبری و کسانی که به خدمت آن حضرت رسیده و مستقیماً از حضور آن حضرت بهره مند گشته اند در کتاب های مستقلی نوشته و جمع آوری شده است. و همچنین فرمایشات و کلمات وارده از آن حضرت و یا نامه ها و توقیعاتی که شمال معارف مهم دینی و اسلامی است و بخشی از احکام و مسائل فقهی را داراست در مجموعه هایی جمع آوری و منتظر گردیده است.

اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعزبها الاسلام واهله و تذل بها النفاق واهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک. 

/ 0 نظر / 33 بازدید